0985.456.616

thứ 7, 23/03/2019

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu: Kiểm tra công tác chuẩn bị xây dựng lực lượng địa hình quân sự tại Lữ đoàn 242

Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu: Kiểm tra công tác chuẩn bị xây dựng lực lượng địa hình quân sự tại Lữ đoàn 242

thangtham242Ngày 16/12, Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu do đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Thắng, Cục trưởng dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị xây dựng lực lượng địa hình quân sự tại Lữ đoàn 242.Trong thời gian làm việc tại đơn vị, Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị về con người và cơ sở vật chất như phòng ở, phòng làm việc, phòng đặt máy, đồng thời nắm thực trạng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của Lữ đoàn. Đến nay, Cục Bản đồ đã hỗ trợ Quân khu xây dựng lực lượng địa hình quân sự trên địa bàn 9 tỉnh, thành phố, Sư đoàn 395 và Trường Quân sự Quân khu. Lữ đoàn 242 là đơn vị Lữ đoàn đầu tiên trong toàn quân được lựa chọn xây dựng lực lượng địa hình quân sự.

 

thangtham242Đoàn cán bộ cục bản đồ – Bộ tổng tham mưu nghe Đồng chí Thượng tá Phạm Khắc Dũng – Lữ đoàn trưởng báo cáo công tác chuẩn bị


thangtham2422Thiếu tướng Trần Văn Thắng kết luận công tác chuẩn bị


Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Thắng nhấn mạnh: “Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, từ năm 2000 đến nay, Cục Bản đồ đã phối hợp với các đơn vị củng cố, tái xây dựng ngành bản đồ trong toàn quân. Qua 5 năm triển khai thực hiện đã lắp đặt và chuyển giao công nghệ, trang thiết bị cho 32 đầu mối cấp chiến dịch và 132 đầu mối cấp chiến thuật, qua đó góp phần nâng cao rõ rệt công tác tham mưu bảo đảm địa hình. Để khai thác hiệu quả trang thiết bị đã được Cục Bản đồ cung cấp, Ban Bản đồ Quân khu cần tiếp tục hướng dẫn, chuyển giao công nghệ cho bộ phận bản đồ của Lữ đoàn khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích”.


Tin, ảnh: Gia Đồng