0985.456.616

Thứ 4, 16/01/2019

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH LLVT QUÂN KHU QUÝ IV NĂM 2018

LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH LLVT QUÂN KHU QUÝ IV NĂM 2018

Mời các bạn đón xem chương trình truyền hình Quân khu phát trên kênh 28UHF - Truyền hình Hải Phòng:


 
 

Số 605 : ngày Phát sóng 20 giờ 20  phút, thứ 3, ngày 23  tháng 10 năm 2018

 

Số 606 : ngày Phát sóng  20 giờ 20  phút, thứ 3, ngày 6  tháng 11 năm 2018

 

Số 607 : ngày Phát sóng 20 giờ 20  phút, thứ 3, ngày 20  tháng 11 năm 2018

 

Số 608 : ngày Phát sóng 20 giờ 20  phút, thứ 3, ngày 04  tháng 12 năm 2018

 

Số 609 : ngày Phát sóng 20 giờ 20  phút, thứ 3, ngày 18  tháng 12 năm 2018

 

SỐ 577 = KỲ 2/9 Phát sóng 20 giờ 10 phút ngày 15 tháng 9 năm 2017.

 

SỐ 578 = KỲ 3/9 Phát sóng 22 giờ 10 phút ngày 29 tháng 9 năm 2017.