0985.456.616

thứ 7, 23/03/2019

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện 236 đồng chí sĩ quan về công tác tại Quân khu

236 đồng chí sĩ quan về công tác tại Quân khu

236dcsqveqkkkkQK3 online - Sáng ngày 30/8, Quân khu tổ chức tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm học viên tốt nghiệp các học viện, nhà trường năm 2016. Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và phát biểu.236dcsqveqkkkk

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm chính trị Quân khu phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ về Quân khu công tác.

 

Trong số 236 đồng chí về Quân khu nhận công tác đợt này, có 58 đồng chí tốt nghiệp đào tạo cán bộ cấp trung đoàn, sư đoàn và sau đại học; 178 đồng chí tốt nghiệp đào tạo sĩ quan cấp phân đội.


Kết quả học tập: đối với học viên đào tạo cấp trung, sư đoàn và sau đại học: 100% tốt nghiệp khá, giỏi (2 đồng chí tốt nghiệp loại giỏi). Học viên tốt nghiệp đào tạo cấp phân đội, chuyển cấp đại học, hoàn thiện bậc học và đào tạo văn bằng 2 hơn 95% tốt nghiệp khá, giỏi (3 đồng chí tốt nghiệp loại giỏi).


Sau khi biểu dương, chúc mừng kết học tập của các cán bộ được điều động về Quân khu công tác, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu từng đồng chí phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức đã được học ở các học viện, nhà trường vào thực tiễn cơ quan, đơn vị; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; phát huy truyền thống Quân đội, Quân khu, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao năng lực, phương pháp, tác phong công tác để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Gia Đồng