0985.456.616

thứ 7, 23/03/2019

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện Bộ Tổng Tham mưu: Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ CHQS tỉnh Thái Bình

Bộ Tổng Tham mưu: Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ CHQS tỉnh Thái Bình

QK3 online - Sáng 08-3, Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu (BTTM), do Đại tá Trần Hồng Công, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) đối với Bộ CHQS tỉnh Thái Bình. Tham gia cuộc kiểm tra còn có Thủ trưởng bốn cơ quan Quân khu.bttmmmktssscdtbba


bttmmmktssscdtbba

Đại tá Trần Hồng Công - Phó Cục trưởng Cục tác chiến (BTTM) trưởng đoàn phát biểu kết luận cuộc kiểm tra

 

Sau khi nghe đơn vị báo cáo và kiểm tra thực tế, Đoàn công tác đánh giá chung: Bộ CHQS tỉnh Thái Bình đã tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ lệnh công tác quân sự - quốc phòng năm 2018; Kế hoạch kiểm tra của Bộ Tổng Tham mưu và Quân khu.

 

Về kết quả cụ thể: Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo và triển khai xây dựng hệ thống văn kiện đủ về số lượng, đúng theo quy định; bố trí thiết bị tại các khu vực luyện tập ở sở chỉ huy thường xuyên và khu vực căn cứ chiến đầu phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; hệ thống công sự trận địa đầy đủ, đúng quy cách và bảo đảm được yếu tố bí mật. Quá trình thực hành luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ, đồng chí chỉ huy trưởng thực hiện đúng, đủ trình tự nội dung các bước; điều hành công việc nhịp nhàng, chặt chẽ, khoa học, đúng thời gian quy định...

 

Hội nghị Thường vụ và Hội nghị Đảng ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển trạng thái SSCĐ từ cao lên toàn bộ đúng nguyên tắc, xác định các biện pháp lãnh đạo sát với thực tiễn của đơn vị, địa phương; nội dung thảo luận có trọng tâm, trọng điểm.

 

Kết luận cuộc kiểm tra, Đoàn công tác yêu cầu: Bộ CHQS tỉnh tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, phương pháp và tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ, đồng thời rút kinh nghiệm, củng cố, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ.

Duy Hưng