0985.456.616

thứ 7, 23/03/2019

htnndlllcc

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Chiều 3-5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS-QP) tháng 4-2018.tkkqllldkcmmcaac


Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng tham mưu trưởng; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

 

Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Bổng, Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng đã trình bày báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP tháng 4-2018, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5-2018.


tkkqllldkcmmcaac

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị.

 

Báo cáo trung tâm cho thấy, trong tháng 4-2018, Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, chặt chẽ, quyết liệt, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QS-QP. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện, kiểm tra tháng đầu huấn luyện trong toàn quân theo đúng kế hoạch. Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về các chiến lược, đề án xây dựng quân đội, củng cố, nâng cao tiềm lực quốc phòng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, tuyên truyền hiệu quả hoạt động QS-QP đến các đối tượng, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

 

Trong tháng, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức gặp mặt một số đồng chí tướng lĩnh nguyên lãnh đạo Quân đội, đóng góp ý kiến về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QP trong tình hình mới. Công tác đối ngoại quốc phòng được đẩy mạnh với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng theo các kế hoạch đã xác định. Công tác kế hoạch, đầu tư, tài chính, kinh tế, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác đều thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, ngăn chặn kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Tình hình chính trị, tư tưởng trong toàn quân ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được giữ vững, nhiều đơn vị cải thiện, nâng cao rõ rệt.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác QS-QP thời gian qua. Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá, mặc dù còn nhiều khó khăn, chi phối, tác động, song Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, sâu sát, gần gũi cơ sở, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ, thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

Về thực hiện nhiệm vụ tháng 5-2018, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung hoàn thiện các phương án, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, trọng tâm là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh, nhất là trên biển, biên giới, hải đảo, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chú trọng hoàn chỉnh các mệnh lệnh tác chiến, các đề án xây dựng công trình phòng thủ; hoàn chỉnh tổ chức biên chế một số cơ quan, đơn vị; tập trung chỉ đạo huấn luyện cho các đối tượng, nhất là việc kiểm tra “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới 2018; quan tâm xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; hoàn thành mọi mặt công tác được giao. Cơ quan chức năng các cấp hướng dẫn, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị sơ kết các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2018 trong toàn quân và chuẩn bị sơ kết chu đáo cấp Bộ Quốc phòng.

 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch giao Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan tham mưu của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thành lập các đoàn công tác, kiểm tra chặt chẽ tiến độ các mặt công tác, kịp thời chỉ đạo thúc đẩy các cơ quan, đơn vị vươn lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng nhắc nhở, yêu cầu cấp ủy, người chỉ huy các cấp phải tăng cường công tác bám nắm đơn vị, quản lý, chỉ huy bộ đội, quan tâm thiết thực đến mọi mặt hoạt động của cán bộ, chiến sĩ, tăng cường tuyên truyền, đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Theo QĐND Online